Vogelgriep in Biddinghuizen vastgesteld

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. LANDELIJKE MAATREGELEN Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld....
Lees meer

Landelijk onderzoek bij KLN-leden

Het KLN bestuur vraagt haar fokkers van hoenders, sier en watervogels mee te werken aan het volgende. Wij hebben het sterke vermoeden dat het aantal (HP)AI besmettingen onder hoenders, sier en watervogels van de KLN leden bijzonder klein is of zelfs niet aanwezig is. Dat argument willen wij gebruiken om in gesprek te gaan met de overheid en zo te trachten ons deel van de hobbysector te scheiden van de commerciële sector. Daaraan gekoppeld willen wij bereiken dat we bij een volgende HPAI uitbraak geen tentoonstellingsverbod meer opgelegd krijgen. Ons sterke vermoeden willen wij staven door een representatief landelijk onderzoek te doen onder onze fokkers naar (HP)AI. Daarvoor willen wij eerst één dier per fokker van de ingezonden hoenders, sier en watervogels bemonsteren op de jongdierendagen van speciaalclubs. Indien dan nog nodig, zal dat aangevuld worden met monsternames in “blinde vlekken” in ons land. Voor de test wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit het vleugelvlies van de vogel. Die bloedmonsters laten wij onderzoeken...
Lees meer

Landelijk tentoonstellingsverbod (14-11-2016)

Vanaf heden geldt een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels. Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd. Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt is nog onbekend. Het ministerie Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen op de reeds afgekondigde maatregelen, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels. Alleen strikt noodzakelijke toegang van vreemden in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn is toegestaan, zoals het bezoek van een dierenarts. Bezoekersregistratie is dan verplicht. Tentoonstellingen voor konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en oorspronkelijke duiven kunnen wel...
Lees meer

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd. RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.  ...
Lees meer

KLN Bericht

Ontwikkelingen RVHD type 2 In Duitsland en België, vooral in Vlaanderen en m.n. Oost Vlaanderen blijken in juni veel besmettingen van RHD 2 voor te komen, ook onder hazen die overigens niet vatbaar zijn voor RHD 1. Dat het om RHD 2 gaat is vastgesteld aan de hand van een representatief aantal autopsies onder de fokkers. In Duitsland worden alle gevallen vastgesteld door DNA techniek PCR op de organen. De Belgische Landsbond (overkoepelende organisatie Vlaanderen-Wallonië) heeft daarom met onmiddellijke ingang besloten een vaccinatieplicht in te stellen voor konijnen tegen RHD 1 en RHD 2. Zij leggen tentoonstellingen op dat geshowde dieren vergezeld moeten gaan van een door een dierenarts afgetekend vaccinatiebewijs tegen RHD 1 en RHD 2 dat minimaal 10 dagen oud is en maximaal 6 maanden. Verder moeten t/m 15 augustus alle manifestaties met konijnen afgelast worden. Wat doet KLN in deze? Zoals al in de vorige KLN berichten aangegeven is RVHD (1+2) geen meldingsplichtige ziekte. Dat houdt in dat de Nederlandse...
Lees meer

Noordshow van vier naar drie dagen

De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging in hun vergadering van 19 mei 2016 hebben besloten de duur van de Noordshow met een dag in te korten. Dit betekent dat de inkooidag de woensdag wordt, de keurdag de donderdag en dat de show geopend is voor het publiek ( een deel ) van de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Beweegredenen om tot dit besluit te komen zijn o.a. wensen van fokkers, contacten met KLN, publicaties in Kleindier Magazine en ontwikkelingen op het maatschappelijke en politieke terrein rond het thema dierenwelzijn en alles wat daarmee te maken heeft. Wanneer hierover vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Noordshow, de heer Jaap Solle. ...
Lees meer

KLN bericht

Veel besmettingen bij konijnen met RHD-2 Er zijn nu (begin mei) bijzonder veel besmettingen met de konijnenziekte RHD-2. Bij een besmetting heeft dat 100% of bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet. Ons dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel mogelijk door uw dierenarts vaccineren met Arvilap of Novarvilap of gelijkwaardig. De besturen van onze verenigingen zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd. ...
Lees meer