Tentoonstellingsrooster 2022-2023

Alle goedgekeurde tentoonstellingen die in Nederland worden gehouden in de periode tussen april 2022 en maart 2023 staan hier vermeld in volgorde per provincie of datum. Tentoonstellingsrooster op datumvolgorde

Vogelgriep in Biddinghuizen vastgesteld

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de …

Lees meer

Landelijk onderzoek bij KLN-leden

Het KLN bestuur vraagt haar fokkers van hoenders, sier en watervogels mee te werken aan het volgende. Wij hebben het sterke vermoeden dat het aantal (HP)AI besmettingen onder hoenders, sier en watervogels van de KLN leden bijzonder klein is of zelfs niet aanwezig is. Dat argument willen wij gebruiken om in gesprek te gaan met de …

Lees meer

Landelijk tentoonstellingsverbod (14-11-2016)

Vanaf heden geldt een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels. Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd. Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere …

Lees meer

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd. RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven …

Lees meer

KLN Bericht

Ontwikkelingen RVHD type 2 In Duitsland en België, vooral in Vlaanderen en m.n. Oost Vlaanderen blijken in juni veel besmettingen van RHD 2 voor te komen, ook onder hazen die overigens niet vatbaar zijn voor RHD 1. Dat het om RHD 2 gaat is vastgesteld aan de hand van een representatief aantal autopsies onder de …

Lees meer

Noordshow van vier naar drie dagen

De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging in hun vergadering van 19 mei 2016 hebben besloten de duur van de Noordshow met een dag in te korten. Dit betekent dat de inkooidag de woensdag wordt, de keurdag de donderdag en dat de show geopend is voor het publiek ( …

Lees meer

KLN bericht

Veel besmettingen bij konijnen met RHD-2 Er zijn nu (begin mei) bijzonder veel besmettingen met de konijnenziekte RHD-2. Bij een besmetting heeft dat 100% of bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet. Ons dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel mogelijk door uw dierenarts vaccineren met …

Lees meer