Het tatoeëren geschiedt vanaf 2021 , 1x per maand bij Frits Gidding in de garage, Lindenlaan 10, Dodewaard en wel op VRIJDAGavond tussen 18.30 en 21.00 uur.

Het is de bedoeling dat men ruim van te voren contact opneemt, dus niet op de dinsdagochtend op de dag van het tatoeëren. Hierbij wordt dan een tijd afgesproken wanneer u aan de beurt bent.

De kosten bedragen € 0,50 per konijn.

Telefoonnummer : Frits Gidding  0488-412663

Frits en Frits

Dieren geboren in oktober, november en december mogen sinds enkele jaren ook worden getatoeëerd,
maar vanaf 2015 met het jaarcijfer van het daarop volgende jaar. Deze dieren krijgen in het oor het maandcijfer 01 en u begint weer met volgnummer 01. Voor de in die drie laatste maanden geboren dieren gebruikt u een nieuwe tatoeëerlijst.Voorbeeld:1. Geboren in september 2015: 4GR-901 enz.2. Geboren in oktober t/m december: 5GR-0101 voor het eerste dier van uw vereniging in oktober.3. Als het laatste dier geboren in oktober bijv. nr. 5GR-0160 heeft, dan wordt het eerstvolgende dier in november getatoeëerd met 5GR–0161 enz. De 0 (nul) betekent dus dat het een dier van de maanden oktober t/m december  is van het voorgaande jaar. De dieren die in januari geboren worden, krijgen gewoon het maandcijfer zonder de 0 ervoor.De aldus getatoeëerde dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke leeftijd van het dier.

Enkele tatoeëertips uit Fokkersbelangen:
Grote rassen rond de 6 weken
Midden rassen 7 tot 9 weken
Kleine rassen + Ned.Hangoordwergen 9 tot 11 weken
Dwerg rassen NIET  voor 3 maanden

De tatoeëerdata voor 2021  zijn:  19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 25 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september en 29 oktober

Nieuwe activiteit van de KLN , Konijn-Hop

NHD_3

Konijn Jeugdklasse