Levend erfgoed

Nonja Remijn van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft tijdens onze jaarlijkse ledenavond een boeiend verhaal gehouden over het belang van het behoud van onze zeldzame huisdierrassen. Vele van onze leden zijn actief bezig om zeldzame rassen in stand te houden. De SZH richt zich op het in stand houden de Nederlandse rasssen. Ook binnen onze vereniging zijn diverse Nederlandse rassen vertegenwoordigd, zoals de Lakenvelder (kip), de Kraaikop (kip), de Thrianta (konijn), en de Gelderse slenk (duif).

De cultuurhistorische waarde van onze rassen illustreerde Nonja onder meer aan de hand van de oranje kleur van de Thrianta. Ben je ook benieuwd naar dit verhaal? Klik dan hier.

Verder ging Nonja in op de risico’s van inteelt in kleine populaties en hoe je als fokker hiermee om kunt gaan. Onderstaande dia komt uit de presentatie van Nonja geeft een mooi overzicht van deze risico’s en een aantal misvattingen over inteelt.

Na een boeiende avond over ons levend erfgoed bedankte onze voorzitter, Kees Ariese, Nonja voor haar interessante presentatie, en was er nog volop gelegenheid om gezellig na te praten.