Noordshow van vier naar drie dagen

De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging in hun vergadering van 19 mei 2016 hebben besloten de duur van de Noordshow met een dag in te korten. Dit betekent dat de inkooidag de woensdag wordt, de keurdag de donderdag en dat de show geopend is voor het publiek ( een deel ) van de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Beweegredenen om tot dit besluit te komen zijn o.a. wensen van fokkers, contacten met KLN, publicaties in Kleindier Magazine en ontwikkelingen op het maatschappelijke en politieke terrein rond het thema dierenwelzijn en alles wat daarmee te maken heeft. Wanneer hierover vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Noordshow, de heer Jaap Solle.

Kip2