Contributies en bonden

Sportfokkersvereniging Dodewero
Seniorleden € 10.00
Jeugdleden  € 5,00
Tatoeëer prijs per konijn € 0,50

Elk lid van Dodewero die dieren fokt en deze wilt showen moet eerst de konijnen laten tatoeëren, de hoenders, duiven en sier- en watervogels voorzien van een ring en de dieren laten enten.
Tevens heeft u een geldige fokkerskaart nodig. Deze kan men bij het secretariaat bestellen.

Kleindier Liefhebbers Nederland KLN

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine€ 55,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine€ 19,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar)€ 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine€ 45,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine)€ 36,50
Combinatienummer (extra)€ 3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs€ 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland€ 12,00
Ringen € 0,28 per stuk, verzendkosten: per bestelling € 1,75, nabestellingen ringprijs + € 2,50

KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar die wonen op een adres waar geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via automatische incasso.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij zelfbetaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijds ingaan worden de bedragen met kleindiermagazine naar verhouding aangepast.

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers NBS
Seniorleden € 15,00
Jeugdleden € 7,50
Combinatie kaarten € 1,50 eerste aanvraag +€ 1,50 registratiekosten

Ringen € 0,35  per stuk, verzendkosten: per bestelling € 1,50, nabestellingen ringprijs + € 2,50

Voor vragen kan men altijd contact opnemen met het secretariaat of met een van de bestuursleden.
We zullen dan proberen u een zo goed mogelijk advies te geven.