Mocht u lid willen worden van onze vereniging, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat.

Contributie

S
eniorleden € 10.00
Jeugdleden  € 5,00
Tatoeërprijs per konijn €  0,50

Elk lid van Dodewero die dieren fokt en deze wil showen moet eerst de konijnen laten tatoeëren, de hoenders, duiven en sier- en watervogels voorzien van een ring en de dieren laten enten.
Tevens heeft u een geldige fokkerskaart nodig. Deze kan men bij het secretariaat bestellen.

KLN  (Kleindier Liefhebbers Nederland)
Seniorleden € 15,50
Jeugdleden € 8,00
Combinatie kaarten €  3,00

Ringen €  0,28 per stuk, verzendkosten: per bestelling €  1,75, nabestellingen ringprijs + € 2,50

NBS  ( Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen)
Seniorleden € 12,50
Jeugdleden € 6,25
Combinatie kaarten € 1,50 eerste aanvraag +€ 1,50 registratiekosten
Ringen €  0,35  per stuk, verzendkosten: per bestelling €  1,50, nabestellingen ringprijs + € 2,50

Abonnement Kleindier Magazine €  34.= voor leden van de KLN en NBS leden
en €  46,50 voor niet leden van deze bond.
Let wel, deze prijzen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso anders is het abonnement 2,50 duurder en de fokkersnummer 2,00.

Voor vragen kan men altijd contact opnemen met het secretariaat of met een van de bestuursleden.
We zullen dan proberen u een zo goed mogelijk advies te geven.

SECRETARIS:

Roan de Boer

Hengelosestraat 67A

7256 AB Keijenborg

Tel. 06-38287896

Bankrek.nr.  NL 63 RBRB 0918 1381 40 t.a.v. penningmeester Dodewero te Dodewaard

kippen