“Wie in het verleden blijft hangen….

…zal de toekomst missen.” met deze prikkelende openingszin begon Klaas van der Hoek zijn boeiende presentatie op onze jaarlijkse ledenvergadering.

Klaas hield een enthousiast en interessant betoog, vol met humor, over de huidige stand van zaken in onze Kleindierwereld; en hij presenteerde zijn visie voor een duurzame toekomst. Hij bracht hierbij zeer concrete ideeën voor het voetlicht, waar nu al in de praktijk mee wordt geëxperimenteerd. Zo kwam de fokcirkels aan bod, het gebruik van lineaire keurkaarten, het (meer) waarderen van oudere dieren, etc.

Hoe kunnen we mensen met enkele dieren meer bij onze hobby betrekken, of, wellicht beter geformuleerd, wat kunnen en willen wij voor hen betekenen? Behoefte aan informatie lijkt er bij deze groep dierhouders voldoende te zijn.

Veranderingen gaan niet van de ene op de andere dag, zeker de meer ingrijpende veranderingen, het loslaten van het vertrouwde doet (soms) pijn, Klaas wist echter het sombere beeld dat je er mogelijk van zou kunnen krijgen, te weerleggen en vast te houden aan zijn droom…

Gaan wij mee in zijn droom voor een meer duurzame Kleindierhouderij?