Dierbespreking door Dirk de Jong

Tijdens onze algemene ledenvergadering van 13 maart jongstleden heeft Dirk de Jong een enerverende dierbespreking gehouden. Dirk heeft een avondvullend verhaal over verschillende dieren verteld en alle aanwezigen hadden een luisterend oor. We mogen wel zeggen dat het weer een geslaagde en gezellige avond was bij Dodewero.

IMG_2766