Op de jaarvergadering van 15 februari 2017 werd ons lid Joop Welles gehuldigd wegens het 25 jarig lidmaatschap van Dodewero en de KLN.

Door de voorzitter werden de bijbehorende pen,speldje en oorkonde , onder applaus, aan de jubilaris uitgereikt.

felicitatie door de voorzitter
felicitatie door de voorzitter