1e keer Waaljutten in 2020

In het kader van het project “Schone Waal ” (Waaljutten) hebben we als Dodewero weer een uitnodiging gekregen om meer te doen.
Uiteraard gaan we net als vorig jaar weer meedoen, het mes snijdt aan meerdere kanten in dit geval. De clubkas wordt gespekt met € 400.= per keer deelname.
De Waalomgeving wordt weer verlost van overtollige troep en het is een leuke en gezonde dag voor de deelnemers.
De eerste opruimdag is zaterdag 4 april 2020, verzamelen bij de overnachtingshaven in Ijzendoorn/Ochten van 9.00 tot 9.30 uur. Komt nog een aparte mail van
aan degenen die zich hebben opgegeven. We moeten met minimaal 12 personen deelnemen en u kunt zich aanmelden bij Frits Gidding, mail :f.gidding@upcmail.nl
Graag voor 1 maart a.s.aanmelden.

Deel van de  oogst van 2019
Deel van de oogst van 2019

Mooie natuur ook daar.
Mooie natuur ook daar.