Vrije keuring dieren van kinderen tot 15 jaar

Ook dit jaar is er op onze verenigingstentoonstelling een z.g. vrije keuring voor dieren van kinderen tot 15 jaar. Wegens de mogelijke konijnenziekte RHD 1 of 2 kunnen dit jaar helaas GEEN konijnen worden aangeboden voor deze keuring. Zaterdag 22 oktober a.s. is deze keuring van kleine knagers (b.v. cavia’s, ratten, muizen gerbils) , kippen (hoenders), duiven, sier- en watervogels voor jeugdigen. Ben je niet ouder dan 15 jaar dan kun je met je dier(en) langs komen om hem of haar te laten beoordelen. Je krijgt het beoordelingscertificaat mee naar huis. Heb je vragen over je dier, de voeding of huisvesting dan geven wij graag een advies. Van 10.00 tot 12.00 uur ben je hartelijk welkom aan de Welysestraat 35a, 6669 DJ te Dodewaard in het pand van de firma Middelkoop Boomkwekerijen. Je kunt dan natuurlijk ook de daar tentoongestelde dieren bewonderen....
Read More

Dodewero op Peelhorstshow

Dit weekend vindt de jaarlijkse Peelhorstshow in Horst-Sevenum (Limburg) voor de 52e keer plaats. Ook dit jaar zal een aantal leden van Dodewero hun dieren op deze kleindiertentoonstelling showen. Onze dieren zijn te bewonderen op: vrijdag  9 oktober 2016  18:00 uur - 22:00 uur zaterdag 10 oktober 2016  10:00 uur - 22:00 uur zondag 11 oktober 2016 10:00 uur - 16:00 uur...
Read More

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd. RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.  ...
Read More

KLN Bericht

Ontwikkelingen RVHD type 2 In Duitsland en België, vooral in Vlaanderen en m.n. Oost Vlaanderen blijken in juni veel besmettingen van RHD 2 voor te komen, ook onder hazen die overigens niet vatbaar zijn voor RHD 1. Dat het om RHD 2 gaat is vastgesteld aan de hand van een representatief aantal autopsies onder de fokkers. In Duitsland worden alle gevallen vastgesteld door DNA techniek PCR op de organen. De Belgische Landsbond (overkoepelende organisatie Vlaanderen-Wallonië) heeft daarom met onmiddellijke ingang besloten een vaccinatieplicht in te stellen voor konijnen tegen RHD 1 en RHD 2. Zij leggen tentoonstellingen op dat geshowde dieren vergezeld moeten gaan van een door een dierenarts afgetekend vaccinatiebewijs tegen RHD 1 en RHD 2 dat minimaal 10 dagen oud is en maximaal 6 maanden. Verder moeten t/m 15 augustus alle manifestaties met konijnen afgelast worden. Wat doet KLN in deze? Zoals al in de vorige KLN berichten aangegeven is RVHD (1+2) geen meldingsplichtige ziekte. Dat houdt in dat de Nederlandse...
Read More

Noordshow van vier naar drie dagen

De organisatie van de Noordshow deelt mee dat de leden van de vereniging in hun vergadering van 19 mei 2016 hebben besloten de duur van de Noordshow met een dag in te korten. Dit betekent dat de inkooidag de woensdag wordt, de keurdag de donderdag en dat de show geopend is voor het publiek ( een deel ) van de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Beweegredenen om tot dit besluit te komen zijn o.a. wensen van fokkers, contacten met KLN, publicaties in Kleindier Magazine en ontwikkelingen op het maatschappelijke en politieke terrein rond het thema dierenwelzijn en alles wat daarmee te maken heeft. Wanneer hierover vragen zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Noordshow, de heer Jaap Solle. ...
Read More

KLN bericht

Veel besmettingen bij konijnen met RHD-2 Er zijn nu (begin mei) bijzonder veel besmettingen met de konijnenziekte RHD-2. Bij een besmetting heeft dat 100% of bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet. Ons dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel mogelijk door uw dierenarts vaccineren met Arvilap of Novarvilap of gelijkwaardig. De besturen van onze verenigingen zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd. ...
Read More